CLEMENTIA

Zariadenie sociálnych služieb Kovarce

SNP 11, 956 15 Kovarce
IČO: 00356891
DIČ: 2021248625
Tel.: 038/5316 118
Fax: 038/5316 118
Email: clementiazss@gmail.com
Štatutárny zástupca:
Ing. Štefan Kerek - riaditeľ
Tel.: 0918371728
Sociálny úsek
Vedúca sociálneho úseku - Mgr. Zuzana Kršková
Tel.: 038/5316 119
Zdravotný úsek
Vedúca sestra - Mgr. Mária Ďuríková
Tel.: 038/5316 118
Ekonomický úsek
Ekonómka - Gabriela Kapustová
Referentka správy majetku - Mgr. Katarína Klačanská
Tel.: 038/5316 120
Práca a mzdy
Soňa Tomanová
Tel.: 038/ 5327 481
Stravovacia prevádzka
Vedúca stravovacej prevádzky - Eva Fikselová
Tel.: 038/5316 118